Am incercat trei metode de a curata monedele vechi gasite cu detectorul de metale

Pentru ca in ultima perioada in Bucuresti a plouat foarte mult, m-am gandit ca este un prilej bun de a curata monedele pe care le-am gasit cu detectorul de metale. Am incercat sa gasesc cea mai buna metoda de a le curata.

Cele trei metode prin care am incercat de a curata monedele:

1.In otet

curatat monede in otet.jpg

2.Cu sare de lamaie si sare de mare.

curatat monede cu sare de lamaie si sare de mare.jpg

3. Cu pasta de dinti

curatat monede cu pasta de dinti.jpg

Dupa aceasta experienta consider ca monedele pe care le-am curatat cu pasta de dinti si frecat usor cu o periuta , au dat cel mai bun rezultat.

 

Autorizatia de detinere a detectorului de metale

 

Am creeat un video cu incercarea mea de a curata metodele.

 

 

Va asteptam si pe pagina noastra de FaceBook

Si daca inca nu te-ai abonat la canalul nostru de YouTube , ai acum ocazia.

 

Autorizatia de detinere a detectorului de metale

Procedura de obtinere
Etapele obtinerii autorizatiei de detinere a unui detector de metale:

1.Achizitionarea detectorului cu Factura Fiscala ce va trebui sa contina:
Datele posesorului: Nume, Prenume, Adresa de domiciliu, Seria si Numarul Cartii de Identitate, CNP.
Datele detectorului: Firma Producatoare, Modelul, Numarul de Serie.

2.Obtinerea cazierului judiciar (cu mentiunea ca este destinat pentru obtinerea autorizatiei de detinere a unui detector de metale).

3.Achitarea unei Taxe de 10 lei la Trezoreria din orasul de domiciliu. Taxa de 10 lei se va achita pentru fiecare produs in parte; de exemplu, pentru doua detectoare achizitionate cu aceiasi Factura se vor achita doua taxe a cate 10 lei fiecare.

Autorizatia va fi emisa de Directia Generala de Politie a Judetului dumneavoastra, unde veti depune urmatoarele acte:
-Factura Fiscala copie si original
-Cazier
-Chitanta taxa platita
-Carte de identitate copie si original
-Cerere tip ( o veti obtine si completa la Sectia De Politie)
-Deasemeni veti avea la dvoastra si detectorul de metale achizitionat pentru a se putea verifica corectitudinea inregistrarilor din Factura Fiscala, emisa de catre firma autorizata sa comercializeze detectoare de metale
Autorizatia se elibereaza in termen de 10 zile.

Pentru Bucuresti: Dosarul se depune la D.G.P.M.B.–Serviciul de Investigatii Criminale –telefon021.311.20.21 int.33815

Recomandari:
Respectati procedura si etapele de obtinere a autorizatiei de detinere, pentru a folosi in mod legal detectorul.
Respectati Legislatia cu privire la utilizarea detectoarelor de metale pe teritoriul Romaniei:
Legea 182 / 2000 privind patrimoniul mobil
Ordonanta de guvern 43/2000
Cod Civil Art. 946
Legea 5/2000

Norme tehnice privind autorizatia de detinere

ORDIN Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale

Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 462/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
NORME TEHNICE
privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale CAP. 1
Dispoziţii generale ART. 1
(1) Persoanele fizice şi juridice care deţin şi/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obţină, în prealabil, autorizaţia inspectoratului de poliţie al judeţului, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, sediul, şi să se înregistreze la aceste autorităţi.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică unităţilor şi formaţiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Protecţie şi Pază.
(3) în vederea deţinerii detectoarelor de metale de către personalul de specialitate atestat şi înscris în Registrul arheologilor, acesta are obligaţia ca, înainte de a obţine autorizaţia prevăzută la alin. (1), să obţină avizul prealabil emis de Ministerul Culturii şi Cultelor.
CAP. 2
Eliberarea autorizaţiei de deţinere

ART. 2 (Persoane fizice)
(1) în vederea obţinerii autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale, persoana fizică trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani şi să depună la unitatea de poliţie prevăzută la art. 1 alin. (1) următoarele documente:
a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;
b) buletinul sau cartea de identitate (xerocopie şi original);
c) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);
d) chitanţa emisă de Trezorerie, din care să reiasă că a fost achitată suma de 10 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;
e) certificat de cazier judiciar.
(2) Nu se eliberează autorizaţia prevăzută la alin. (1) persoanei care este cercetată sau arestată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 23A2 şi 23A3 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003. sau care a suferit condamnări pentru asemenea infracţiuni.
(3) Detectorul de metale va fi deţinut şi utilizat numai de titularul autorizaţiei.
(4) înstrăinarea detectorului de metale se va face numai după ce a fost radiat din evidenţele unităţii de poliţie.

ART. 3 (Persoane juridice)
(1) Eliberarea autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale de către persoanele juridice se face pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice;
b) buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal al instituţiei, precum şi ale angajaţilor care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu (xerocopie şi original);
c) statutul societăţii (original şi xerocopie);
d) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);
e) chitanţa emisă de Trezorerie, din care să reiasă că a fost achitată suma de 20 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;
f) certificat de cazier judiciar pentru persoanele prevăzute la lit. b).
(2) Autorizaţia va cuprinde denumirea, sediul şi datele de stare civilă ale reprezentantului legal al instituţiei, precum şi caracteristicile de identificare ale detectorului de metale şi va fi însoţită de tabelul nominal privind angajaţii autorizaţi să utilizeze detectorul de metale.
(3) Detectorul de metale deţinut de către o persoană juridică va putea fi înstrăinat în condiţiile prevăzute de art. 2 alin.
ART. 4
Autorizaţia de deţinere a detectoarelor de metale se eliberează solicitantului după 10 zile de la depunerea documentaţiei prevăzute mai sus şi are forma şi conţinutul conform anexei nr. 4 sau 5, după caz, la prezentele norme tehnice.

 

Va asteptam si pe pagina noastra de FaceBook

Si daca inca nu te-ai abonat la canalul nostru de YouTube , ai acum ocazia.

 

Am incercat trei metode de a curata monedele vechi gasite cu detectorul de metale